ලෝක වාර්ථවක් සමගින් චීනය කොරෝනා සදාහා විශේශිත වූ රෝහල ඉදිකර අවසන් කරයි


0

කොරොන වයිරස් රෝගීන් හට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ඉදිකරන ලද වුහාන් නගරයේ හූෂෙන්ෂාන් රෝහල මේ වන විට ඉදිකර අවසන්.

චීන බලධාරීන් පවසන පරිදි, ජනවාරි 24 වන දින ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කළ අතර රෝහල පෙබරවාරි 3 වන දින විව්ෘත්ත කර ඇත.මේ වන විට පුද්ගලයින් 300 ක් පමණ වෛරසයෙන් දිවිඅහිමිව ඇති අතර දැනට 14,000 ක් පමණ පීඩාවට පත්ව සිටිති.

රාජ්‍ය මාධ්‍යයට අනුව නව රෝහලේ ඇඳන් 1,000 ක් පමණ අඩංගු වේ.වර්ග මීටර් 25,000 (වර්ග අඩි 269,000) ක භූමි ප්‍රමාණයක් විහිදී ඇති මෙම රෝහල ඉදිවන ආකාරය සජීවී වීඩියෝ විකාශානයක් මගින් මිනිසුන්ට රෝහලේ ඉදිකිරීම් ක්‍රියාවලිය නැරඹීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබුණි.චීනයේ මිලියන 40 කට අධික ජනතාවක් මෙම සජීවී විකාශන නැරඹූ බව මාධ්‍ය පවසයි.

4,000 ක් පමණ දෙනා රෝහල ඉදිකිරීම සඳහා දිවා රෑ පුරාම වැඩ කරමින් නියමිත කාල සීමාව සපුරාලීම සඳහා වැඩ කළ බව චයිනාකොම් වෙබ් අඩවිය පවසයි.

මෙම රෝහලේ එක්ස් කිරණ කාමරයක්, සීටීසී ස්කැනර් කාමරයක්, දැඩි සත්කාර ඒකකයක් සහ රසායනාගාරයකින් සමන්විත අතර. සෑම කාමාරයකම එම කාමරයටම නාන කාමර බැගින් ඇති බව සදහන් වනවා.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk