හූවාවි ඇමරිකාවේ තාක්ශනේ බිංදුවක් වත් නැතුව ෆෝන් හැදූ හැටි


0

The Wall Street Journal සගරව පවසන ලෙස හූවාවි සමාගම  Huawei Mate 30  දුරකථනය නිපදවා ඇත්තේ ඇමරිකාවේ කිසිම දෘඩාංගයක් යොදා නොගනිමිනි.

මෙලෙස හුවාවි සමාගම ඇමරිකානු තාක්ශන්‍ය යොදා නොගනමින් හූවාවි දුරකතනයක් නිපද වූයේ පසුගියදා ඇමරිකාව හුවාවි දුරකථන වලට පනවන ලද ඇමරිකානු තාක්ශනික සමගම සමග ක්‍රියා කිරිමේ තහනම නිසයි.

හුවාවී මේට් 30 දුරකතනය (Androidauthority.com)

කෙසේ නමුත් මේවන විට හූවාවි සමාගමට සම්පුර්ණයෙන් ඇමරිකානු සමගම් වල තාක්ශනය නොමැතිව සම්පූර්ණයෙන් ඔවුන්ගේ තාක්ශනයෙන්ම දුරකථන නිපදවීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා.

කෙසේ නමුත් දෘඩාංගයක් යනු සැමදේම නොවේ .හූවාවි සමගම Mate 30 දුරකථනයට ගුගල් සමගමේ සේවාවන්ද භාවිතා කිරීමට නොහැකි වී තිබෙනවා.

මේ නිසා ඔවුන්ට තවමත් ලොකය පූරා තම දුරකතනය එලිදැක්වීමක් සිදුකිරිමට නොහැකිවී තිබෙනාවා.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk