මයික්‍රොසොෆ්ට් කලව්ඩ් තාක්ශනයෙන් ඉදිරියට


0

මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම දෙසැම්බර් මාසයෙන් අවසන් වන මාස තුන සඳහා අපේක්ෂිත ආදායමට වඩා හොඳ ඉපැයීම් සහ ආදායමක් වාර්තා කළ අතර විශ්ලේෂකයින්ගේ ඇස්තමේන්තු පහසුවෙන් පරාජය කර බදාදා වන විට වෙළඳාමේ දී එහි කොටස් 3% කින් ඉහළ නැංවීය.

මයික්රොසොෆ්ට් හී විකුණුම් මෙම කාර්තුවේදී ඩොලර් බිලියන 36.9 දක්වා,පෙර වසරට වඩා සියයට 14 ක වර්ධනයක් ලබා ඇති බව සමාගම වර්තාකලාය.මයික්‍රොසොෆ්ට් හි ක්ලවුඩ් ව්‍යාපාරයේ අඛණ්ඩ වර්ධන වේගය මෙම කාර්තුවේ ප්‍රබල ක්‍රියාකාරිත්වයට ඉවහල් විය.

මායික්‍රෝසොෆ්ට් හී කලවුඩ් ව්‍යාපාරය සමග ස්ෘජුව තරග කරනුයේ ඇමසන් සමාගමේ AWS ක්ලවුඩ් සේවාව වේ.මයික්‍රොසොෆ්ට් හි ප්‍රධාන Azure වලාකුළු ව්‍යාපාරයේ 62% ක වර්ධනයක් හේතුවෙන් මාස තුන තුළදී ඩොලර් බිලියන 11.9 ක් කරා ලගාවීමට එම සමාගමට හැකිවිය.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk