ෆේස්බුක් ඔබ යන එන තැන ගැන ලුහුබැදීම් කල ආකාරය පෙන්වන නව යෙදුමක් හදුන්වාදෙයි


0

ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියට ඔබ අන්තර්ජාලයේ කරනා කියනා දෙය නිරීක්ශන කල හැජ – නමුත් අලුතින් එළිදක්වන ලද විශේෂාංගයකට ස්තූතිවන්ත වන අතර, ෆේස්බුක් ඔබේ ක්‍රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව සොයා ගත හැකිය.

ෆේස්බුක් සිය නව ” ඕෆ්-ෆේස්බුක් ක්‍රියාකාරකම් ” ට්‍රැකර් යෙදුම අඟහරුවාදා එළිදැක්වීය. මෙවලම පරිශීලකයින්ට වෙබ් අඩවි, යෙදුම් සහ සැබෑ ජීවිත වෙළඳසැල් වල ලැයිස්තුගත ලැයිස්තුවක් ලබා දෙයි, ඔවුන් සංචාරය කළ බව ෆේස්බුක් දන්නා එම ලුහුබැඳීම අක්‍රිය කිරීමට ඔවුන්ට ඉඩ දෙයි.

ඕෆ් ෆේස්බුක් අක්ටිවිටි ට්‍රැකර් යෙදුම (ෆේස්බුක්)

ෆේස්බුක් භාවිතා කරන්නන් සඳහා “පැහැදිලි ඉතිහාසයක්” පෙන්වන මෙවලමක් ගොඩනඟන බවට 2018 දී ෆේස්බුක් ප්‍රධාන විධායක මාක් සකර්බර්ග්ගේ පොරොන්දු විය මෙම නව ලක්ෂණයෙන් එකතුවන්නේ ඒ පොරොන්දුව යටතේය.

කවරයේ ඡ්‍යායාරුපය ෆේස්බුකි ප්‍රධන විධායක අධ්‍යක්ශක මාර්ක් සකයිබර්ග් අනගතයේ ෆේස්බුක් පරිශිලකයන්ගේ දත්ත අරක්ශා කරනා ආකාරය ගැන කල ප්‍රකාශය අවස්තාවේ.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk