සතුරු මිසයිල රකින ඇමරිකාවේ Patriot මිසයිල පද්ධතිය


1

Patriot මිසයිල ආරක්ෂණ පද්ධතිය යනු එක්සත් ජනපදය සහ තවත් බොහෝ රටවල් විසින් යොදවා ඇති භූගත, ජංගම මිසයිල ආරක්ෂක  පද්ධතියකි. Patriot පද්ධතිය විසින් UAV, ක්ෘස් මිසයිල සහ කෙටි දුර හෝ උපායශීලී බැලස්ටික් මිසයිල අනාවරණය කර ගනී.

ඉරාක නිදහසේ මෙහෙයුමේදී, මැදපෙරදිග සටන් මෙහෙයුම් වලදී Patriot මිසයිල පද්ධති අත්හදා බලා ඇති අතර සටන් මෙහෙයුම් වලදී උපායශීලී බැලස්ටික් මිසයිල 100 කට වඩා පහත හෙලීමට භාවිතා කර ඇත.

ජපානය ,කොරියාවද මෙම පද්ධතිය යොදා ගනී

Patriot පද්ධතිය ප්‍රධාන කොටස් පහකින් සමන්විත වේ: රේඩාර් කට්ටලයක්, පාලන මධ්‍යස්ථානය( engagement control station ) , මිසයිල දියත් කරනයන් සහ Patriot මිසයිල. රේඩාර් කට්ටලය සෑදී ඇත්තේ AN / MPQ-53 C-band, බහුකාර්ය අවධි ඇරේ රේඩාර් පද්ධතියකින් වන අතර එය දුරස්ථව MSQ-104 පාලන ස්ථානය විසින් පාලනය කරනු ලැබේ. රේඩාර් මගින් ඉලක්ක 100 කට වඩා හඳුනා ගැනීමට විභවයක් සහ ලුහුබැඳීමට හැකි අතර කිලෝමීටර 100 ට වඩා පරාසයක් ඇත.

ඉරාක නිදහසේ මෙහෙයුමේදී

රේඩාර් කට්ටලය සහ සම්බන්ධතා පාලන පද්ධතිය බල ගැන්වීම සඳහා සෑම Patriot ඒකකයකම කිලෝවොට් 150 ක ජනක යන්ත්‍ර දෙකකින් සමන්විත විදුලි බලාගාර ට්‍රක් රථයක් ද ඇත.

තත්පර 9 කට අඩු කාලයකින් මිසයිලයක් යැවීමට හැකියාව ඇති අතර මිසයිලය දියත් කළ පසු මිසයිලය රේඩාර් මධ්‍යස්ථාය සමග දත්ත සන්නිවේදය සිදු කිරීම සිදුකරයි.රේඩාර් මධ්‍යැස්ථනය මිසයිලයට අවශ්‍ය ,ඉලක්කයට යාමට මගපෙන්වීම සිදුකරයි.

ආරක්ෂක පද්ධති කෙටි දුර මිසයිල සහ වෙනත් ගුවන් තර්ජන වලට බාධා කිරීම සඳහා ස්වාධීනව ක්‍රියා කිරීමට හැකියාව ඇත.

Patriot මිසයිල ආරක්ෂක පද්ධති කෙටි දුර මිසයිල සහ වෙනත් ගුවන් තර්ජන වලට බාධා කිරීම සඳහා ස්වාධීනව ක්‍රියා කිරීමට හැකියාව ඇති අතර, ඒවා මූලික වශයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ලක්ෂ්‍ (යම් ස්ථනයක) ආරක්ෂාවක් සැපයීමට ලෙස ය.

නිශ්චිත ස්ථානයක් ආරක්ශා කිරීමට වඩාත් යෝග්‍ය වේ

මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔවුන් නිශ්චිත ස්ථානයක් ආරක්ෂා කරන අතර රේඩාර් පරාසය කිලෝමීටර 100 ක් පමණ වන නමුත් මිසයිලවල පරාසය කිලෝමීටර 15-22 ක් පමණ වන බැවින් ස්ථර මිසයිල ආරක්ෂක පද්ධතියක කොටසක් ලෙස වඩාත් හොඳින් යොදවනු ලැබේ.


Like it? Share with your friends!

1

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk