ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධම ඉන්ස්ට්‍රග්‍රැම ගිනුම් (5 වන කොටස )


2

ඔබේ වෙළඳ නාමය ගොඩනැගීම, සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීම සහ වැඩ සොයා ගැනීම සඳහා සමාජ මාධ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය මෙවලමකි. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය කෙතරම් වැදගත් වී ඇත්ද යත්, බොහෝ ඉහළ ආකෘති නිර්මාණ ආයතනවලට දැන් ඔවුන්ගේ ආකෘති සමාජ මාධ්‍යවල තිබිය යුතුය

මේ වන විට ඉන්ස්ටර්ග්‍රැම් ලොකයේ ජනප්‍රියම වෙබ් සේවාව වි තිබෙනවා.ශ්‍රි ලංකාවේද ඉන්ස්ටර්ග්‍රැම් ඉතාමත් ජනප්‍රිය සමජ මාධ්‍ය ජාලය වී තිබෙනවා මේ ශ්‍රි ලංකාවේ ජනප්‍රියම ඉන්ස්ට්‍රග්‍රැම් සමාජාල ගිනුම් 20 සිට 25 ගැනයි.

View this post on Instagram

📸 @dakigee

A post shared by JANITHA PERERA (@janithanperera) on

View this post on Instagram

she’s a ray of sunshine

A post shared by Ruhii Dilip Singh (@ruhisingh12) on


Like it? Share with your friends!

2

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk