වුහාන් ගිය ශ්‍රී ලාංකික කාර්ය මණ්ඩලය දිරි දීමනා සහ දීමනා භාර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි


0

චීනයේ වුහාන් හි සිට ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් ආපසු ගෙන්වා ගත් දයාවේ මෙහෙයුමේ දී යූඑල් 1423 ගුවන් යානය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වූ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ කාර්ය මණ්ඩලය මෙම ගමන සඳහා ගුවන් සේවය විසින් ඔවුන්ට ලබා දුන් විශේෂ දිරි දීමනා සහ දීමනා භාර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

වූහාන් වෙන පියාසර කල ගුවන් යානයේ කාර්‍ය මන්ඩලය

වුහාන් හි භූමි පරිහරණයෙහි යෙදී සිටින ශ්‍රී ලාංකික ගුවන් සේවයේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වෙස් මුහුණු, අත්වැසුම් සහ වෙනත් අවශ්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීමට එම අරමුදල් භාවිතා කරන ලෙස ඔවුන් ශ්‍රී ලාංකික ගුවන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා ඇති බව ගුවන් සමාගමේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

චීනයේ වුහාන් සිට අපේ සිසුන් නැවත ගෙන්වා ගත් දයාවේ මෙහෙයුම 2020 පෙබරවාරි 1 වන දින සිදු විය.මෙම ශ්‍රි ලාංකික සිසුන් නැවත ගෙන ඒම සදහා ශ්‍රි ලංකා ගුවන් සේවයට කොරෝනා වෛරස් කේන්ද්‍රස්ථානයට ගොඩ බැමට සිදුවූ අතර ඒ සදහා විශේශ ආරක්ශන විදි අනුගමනය කිරීමටද ඔවුන්ට සිදුවිය.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk