ඇමරිකානු බොම්බ දානා ගුවන් යනා ඉන්දියන් සාගරය එවයි


1

එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදාව ඉන්දියානු සාගරයේ රහසිගත හමුදා මුරපොලක් වන ඩියාගෝ ගාර්ෂියා වෙත බී -52 ස්ට්‍රැටෝෆෝරස් දිගු දුර බෝම්බ හෙලන යානා හයක් පිටත් කර තිබෙනවා මේ සමග තුන් වන ලෝක යුද්ධය පිලිබද ඇති ආතතිය වැඩිවී තිබෙනවා.

FILE PHOTO: A US Air Force B-52 is seen through the window of another plane during a training mission in the United Kingdom’s airspace. © Reuters / Andrew Winning

ලුසියානා හි බාර්ක්ස්ඩේල් ගුවන් හමුදා කඳවුරෙන් මෙම යානය පිටත්ව ඇත.එමෙන්ම මේ වන විට 4000 ක ඇමරිකානු හමුදාවක් ගල්ෆ් කලාපයට පිටත් කොට යවා තිබෙනවා.


Like it? Share with your friends!

1

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk