ජාතිවාදයට වර්ගවදයට විරුද්ධ බයිඩ්න් ඉතිහාසයේ වැඩිම ඡන්ද ලබාගත් බව ප්‍රකාශවේ


0

හිටපු උප ජනාධිපති ජෝ බිඩෙන් එක්සත් ජනපදයේ 46 වන ජනාධිපතිවරයා ලෙස තේරී පත්වීමට පැහැදිලි මාවතක ගමන් කරමින් සිටින බව මේ වන විට පේනියනවා.ජනාධිපති තරඟයේදී කිසිදු ජයග්‍රාහකයෙකු ප්‍රකාශ කර නොතිබුණද, ප්‍රධාන නගරවල තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීම් වලින් බිඩෙන් දැක්වූ ප්‍රබල ජය නිසා ඇරිසෝනා, නෙවාඩා, පෙන්සිල්වේනියා ප්‍රදේශ වල බයිඩින් ඉදිරියෙන් සිටිනවා.

ට්‍රම්ප් සහ ඔහුගේ මැතිවරණ කැම්පේන් එක සිදුකරන පිරිස දිගින් දිගටම ඡන්දදායකයන් වංචා කල පිළිබඳ සනාථ නොකල ප්‍රකාශයන් ඉදිරිපත් කරමින් සිටියදී මැතිවරණ ප්‍රතිඵල විවිධ ප්‍රාන්තවල විවාදයට ලක් කළේය.දැඩි ලෙස ඩිමොක්‍රටික් ප්‍රදේශවලින් පැමිණි තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීම බ්‍රහස්පතින්දා අග සහ සිකුරාදා මුලදී පටන් ගත් පසු ගණන් කිරීමෙන් පසුව බිඩෙන් සිකුරාදා පෙන්සිල්වේනියාවේ ට්‍රම්ප්ගේ තිබූ මුල් පෙරමුණ වෙනස් කළේය. 

ගණන් කිරීමට තවත් ඡන්ද දහස් ගණනක් ප්‍රාන්තයට තිබුණද, ඡන්ද පත්‍රිකා මගින් තැපැල් කළ ඡන්දදායකයින් අතර බිඩෙන්ගේ ප්‍රබල ක්‍රියාකාරිත්වය පෙන්නුම් කළ නිසා ඔහුගේ ජය ගැනීම සිදුවන බව ප්‍රකාශවේ . පෙන්සිල්වේනියාවේ ඡන්ද විද්‍යාල 20 දිනා ගැනීමෙන් ජනාධිපති ධුරය දිනා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය 270 සීමාව ඉක්මවා යයි.

මේ වන විට බයිඩ්න් ඇමරිකානු ඉතිහාසයේ වැඩිම ප්‍රසිද්ධ ඡන්ද ලබාගත් පුද්ගලයා බවට පත්ව තිබෙනවා.නිදහස් ප්‍රතිපත්ති,සහන ශීලි සංක්‍රමණික ප්‍රතිපත්ති අනුගමන කරන බයිඩ්න් ජාතිවදය,වර්ගවදය අප්‍රියකරන කෙනෙක් හැටියට ජනතාව අතර ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධයි.


Like it? Share with your friends!

0

Equality and Writing. I also sing and perform slam poetry