ඇපල්-සිරි බැල්ක් ලිව්ස් මැටර් වලට සහ දීමට ඉදිරිපත්වෙයි


0

ඇපල් සමාගම විසින් ඇපල් සිරි යාවත්කාලීන කරන ලද අතර එය දැන් “සියලු ජීවීන් වැදගත්” යන වාක්‍ය ඛණ්ඩයට නව ආකාරයකින් ප්‍රතිචාර දක්වයි.

ටිම් කුක් විසින් ඇපල් වෙබ් අඩවියේ බ්ලැක් ලයිව්ස් මැටර් සඳහා ඇපල් සහාය ලබා දෙන බව නිවේදනය කිරීමත් සමඟ මෙම යාවත්කාලීනය පිලිබොහෝ දෙනා කතා බහ කිරිමට විය.

ඇපල් සිරි බ්ලැක් ලිව්ස් මැටර් ලෙස සහය දෙන ආකාරය apple.com

මීට අමතරව ඇපල් සමාගම සිරි සදහා කිව් නමින් ලොව ප්‍රථම ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය රහිත හ voice සහකාරිය ගේ හඩද ඇතුලත් කිරීමට නියමිතයි. බ්ලැක් ලයිව්ස් මැටර් ව්‍යාපාරය විවේචනය කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වන දක්ෂිණාංශික වැරැද්දක් සඳහන් කරමින් “සියලු ජීවිත වැදගත්ද?” යන ප්‍රශ්නයට හ voice සහායකයින්ට ප්‍රතිචාර ලබාදෙයි.
Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk