ලොව සුප්‍රසිද්ධ ළාබලම පරිසර ක්‍රියාකාරිනිය අධානි ගේ පරිසරය විනාශකරනා ගල් අගුරු පතල් ඉදිකිරිම නවත්වන්න ඉල්ලාසිටි බව ප්‍රකාශවේ


0

ස්වීඩනයේ තරුණ දේශගුණික ක්‍රියාකාරිනියක වන ග්‍රෙටා තන්බර්ග් #StopAdani හැෂ් ටැගය සමඟ ට්වීට් කර ඇති අතර ජර්මානු ඉංජිනේරු ප්‍රධානීන් වන සීමන්ස් ගෙන් ඇය ඉල්ලා ඇට්තේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ අදානි ගල් අඟුරු ආකරයේ ගොඩනැගිල්ල “නවත්වන්න, ප්‍රමාද කරන්න හෝ බාධා කරන්න” කියාය.

“ඕස්ට්‍රේලියාවේ දැවැන්ත අදානි ගල් අඟුරු ආකරයක් ඉදිකිරීම නැවැත්වීමට, ප්‍රමාද කිරීමට හෝ අවම වශයෙන් බාධා කිරීමට සිමෙන්ස්ඩීයට බලය ඇති බව පෙනේ. සඳුදා ඔවුන් සිය තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇත.කරුනා කර ඔවුන් නිවරදි තිරණැය සදහ යොමුකරන්න උදව් වන්න.ඇය පවසයි. පතල සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව අවලංගු කරන ලෙස සීමන්ස් වෙත බලපෑම් කරන ලෙස තන්බර්ග් ජර්මනියෙන් ඉල්ලා සිටියේය.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk