විදෙස් ක්‍රිඩකයන් හැතැවක් සමග ශ්‍රි ලංකා ප්‍රිමියලීග් ආරම්භවන බව ප්‍රකාශවේ


0

ලබන මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් වී -20 ක්‍රිකට් තරඟාවලිය දේශීය ක්‍රීඩාංගණයට ශ්‍රී ලංකා විධායක සභාව විසින් අනුමත කර තිබේ.

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලිය අගෝස්තු 28 සිට සැප්තැම්බර් 20 දක්වා ස්ථාන හතරක පැවැත්වේ.තරග 23 කින් සමන්විත මෙම තරගාවලියේ සියලුම තරග ආර්. ප්‍රේමදාස, රංගිරි දඹුල්ල, මහනුවර පල්ලකලේ සහ සූරියවැව මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ.

කණ්ඩායම් ප්‍රධන නගර හතරක් පදනම්ව ඇත

මෙම තරඟයට කණ්ඩායම් පහක් සහභාගී වන අතර නාමයෝජනා කොළඹ, මහනුවර, දම්බුල්ලා, ගාල්ල සහ යාපනය මත පදනම් වේ.මේ වන විට ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයින් 70 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සහ ඉහළ පෙළේ ජාත්‍යන්තර පුහුණුකරුවන් 10 කට වැඩි පිරිසක් මෙම තරගාවලියට ඉදිරිපත් වීමට සූදානමව ඇත.

තරාගාව්ලිය සදහනා සඳහා ක්රීඩකයන් තෝරා ගැනීමේ ක්රියාවලිය ජූලි 30 වන දිනෙන් අවසන් වන අතර ක්රීඩා කාලසටහන පසුව මුදා හරිනු ඇත.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk