ශ්‍රි ලංකාවට සුපිරි බොලිවුඩ් නිලි දිපිකා පදුකොන් සහ ආන්‍යා පාන්ඩ්‍ය චිත්‍රපටයක් රූගත කිරීම් කිරීමට පැමිනෙන බව ප්‍රකාශවේ


0

ඉන්දිය සුපිරි බොලිවුඩ් නිලි දීපිකා පදුකෝන් සහ ශකුන් බත්‍රා චිත්‍රපටයක් සඳහා සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන බව 2019 දි ප්‍රකාශවිය. මෙම චිත්‍රපටයට සිද්ධාන්ත් චතුර්වේදි සහ අනන්යා පාණ්ඩේ රංගනයෙන් දායක වේ. වසංගත තත්වය නිසා නිෂ්පාදකයන්ට මෙහි රූ ගත කිරිම් කිරීමට කල් දැමීමට සිදුවිය.දැන් කොරෝනා වසංගත තත්වය දුරුවිම සමග පෙනෙන්නේ නිෂ්පාදකයින්ට ශ්‍රී ලංකාවේ රූගත කිරිම් කිරිමට පැමිණිය හැකි බවයි.

දිපිකා පදුකෝන් සහ ආන්‍ය පන්ද්‍ය මෙම චිත්‍රපටය සදාහා එකතුවන බව පැවසෙනවා

නිශ්පාදක මන්ඩලය විශ්වාස කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කටයුතු සඳහා ගුවන් තොටුපලවල් නොවැම්බර් මාසය වන විට විව්ෘත්ත කරනු ඇති බවයි.සැලැස්ම අනුව රූගත කිරීම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පියාසර කරන පුද්ගලයින් 50 දෙනෙකුගෙන් යුත් කාර්ය මණ්ඩලයක් බත්‍රා විසින් තෝරාගෙන ඇත.

තවමත් නම් කර නැති මේම චිත්‍රපටර 2021 පෙබරවාරි 12 වන දින නිකුත් කිරිමට සූදානම් බව පැවසෙනවා.කෙසේ වෙතට් රූගත කිරිම් කල් යන බැවින් මෙම කාලය තවත් දිගැසිවිය හැකි බව ප්‍රකාශාවී තිබෙනවා.


Like it? Share with your friends!

0

Equality and Writing. I also sing and perform slam poetry