කලක් ශ්‍රි ලංකික දරුවනුත් ‍රස විදි සෙසමි ස්ට්රීට් මැදපෙර දිග අවතැන් වු දරුවන් සදහා


0

සෙසමි ස්ට්රීට් හි නවතම අන්තර්ජාතික අනුවාදය පෙබරවාරි 2 වන දින මැද පෙරදිග නාලිකා ඔස්සේ විකාශය වන බව සදහන් වනවා. එයට නව චරිත තුනක් ඇතුළත් වනු ඇත: ජැඩ්, ලොම් සහිත කහ පැහැති මුප්පෙට් අසල්වැසියාට අලුත්; ඔහුව පිළිගන්නා දම් පැහැති රූකඩයක් වන බාස්මා; සහ විකට සහනයක් ලබා දීමට උදව් කරන මැසූසා නම් එළුවෙකි.

Basma, Grover, Ma’zooza, and Jad on an adventure. [Photo: courtesy Sesame Workshop]

සිරියාවේ යුද්ධයෙන් හෝ වෙනත් අර්බුදවලින් අවතැන් වී සිටින මිලියන සංඛ්‍යාත දරුවන්ට තවදුරටත් පාසැල් යාමට අවස්ථාවක් නොලැබෙන, දරුවන් හට විශේෂිතලෙස එය නිර්මාණය විය.

මෙතරම් කාලයක් තිස්සේ මානුෂීය ආධාරවල ඇති විශාල හිඩැසක් නම්, මානුෂීය ආධාරවලින් 3% ක් පමණ අධ්‍යාපනය සඳහා යාමයි. එයින් ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් පමණක් මුල් ළමාවිය අධ්‍යාපනය සඳහා යයි” යනුවෙන් විධායක විධායක නිෂ්පාදක ස්කොට් කැමරන් පවසයි.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk