පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නීතිය උල්ලංගනය කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරන නිර්භීත පරිසර නිලධාරිණියට ශ්‍රී ලංකා සමාජ මාධ්‍ය ආචාර කරයි


0

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයකුගේ සහ ගම්වැසියන්ගේ බලපෑම් නොතකා පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා හි ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් නීතිය උල්ලංනය කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙකුට ශ්‍රී ලංකා සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රශංසා කරයි.

පාසල් ළමුන් සඳහා ක්‍රීඩා පිටියක් සඳහා ඉඩම් නිදහස් කරන ලෙස පවසන පිරිසකගේ සහ අමාත්‍ය සනත් නිශාන්තගේ බලපෑම් නොතකා කාන්තා වනජීවී නිලධාරිනිය සිටින අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝ පටය දැන් සමාජ මාධ්‍යවල හුවමාරු වෙමිනි තිබේ.

රටේ නීතිය උල්ලංගනය කිරීම සඳහා දේශපාලන බලපෑම්වලට හිස නොනැමීම ගැන නිලධාරියාට ප්‍රශංසා කිරීමට බොහෝ දෙනෙක් සමාජ මාධ්‍ය ගෙන ඇත.කාන්තා නිලධාරිනිය මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර සංරක්‍ෂකවරියක වන දේවානි ජයතිලකේ ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ.

මේ වන විට ප්‍රසිද්ධියට පත් වී ඇති වීඩියෝ පටයේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත නිලධාරියාට පවසා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාව ඉඩම් හිඟයක් ඇති කුඩා රටක් බැවින් ඇය මේ සම්බන්ධයෙන් ගම්වාසීන් සමඟ එකඟතාවයකට පැමිණිය යුතු බවයි.

නිලධාරි දේවානි ජයතිලකේ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ හුස්ම ගැනීමට පිරිසිදු වාතය ඇති බව සහතික කිරීම සඳහා පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමේ වැදගත්කමයි.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk